Präglas barnen av stilen på sina kläder

När du väljer en viss typ av kläder för ditt barn när de växer upp, kommer då dessa barn att vara de som präglas av denna typ av kläder? Detta kan vara en befogad fråga och svaret på detta är både ja och nej. Gällande pojkar i mycket låg ålder så kommer de inte så ofta att bry sig om sina kläder, men när det gäller flickor så kan dessa redan på ett tidigt stadium uttrycka sin smak gällande de barnkläder de bär.

I det fallet kan det då vara så att flickor präglas av dessa tidiga val mera än pojkar. Dock kommer detta att vara något som utvecklas och blir starkare med åldern, samt att även modet skiftar. Detta gör då att alla de som svarat nej kommer att ha rätt, i det syfte att präglingen inte sker innan det att barnet själv börjat välja sina kläder. Hur du än ser på det så präglas alla av sin uppväxt, så i någon grad kommer dock ändå de gamla klädvalen att finnas någonstans i det stora livsarkivet som alla bär med sig varje dag i livet.